Tag

Aufruf

„Kultur fir jiddereen“: Leschten Opruff fir kleng Kulturprojeten am Miselerland

Reecht är Iddi fir e klenge Kulturprojet  am Miselerland an! Mir kënne finanziell ënnerstëtzen! 6. Opruff am Kader vum LEADER-Projet „Kultur fir jiddereen“ (vum 18. Mee bis 18. Juni 2022) Wat wëlle mir ënnerstëtzen? De LEADER Miselerland promovéiert kulturell Aktivitéiten & kulturell Offeren am Miselerland – quitt datt si nei an innovativ fir eis Regioun...
Read More

„Kultur fir jiddereen“: 4. Aufruf für Mini-Projekte im Miselerland gestartet

Reichen Sie Ihre Idee für ein kleines Kulturprojekt im Miselerland ein: Wir können Sie finanziell unterstützen! Was möchten wir unterstützen und fördern? Der Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland möchte kulturelle Aktivitäten und kulturelle Angebote im Miseler­land fördern – sofern sie neuartig und innovativ für unsere Region sind und sofern sie die örtliche Bevölkerung, kleine Vereine...
Read More

„Kultur fir jiddereen“: 3. Aufruf für Mini-Projekte im Miselerland gestartet

Reichen Sie Ihre Idee für ein kleines Kulturprojekt im Miselerland ein: Wir können Sie finanziell unterstützen! Was möchten wir unterstützen und fördern? Der Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland möchte kulturelle Aktivitäten und kulturelle Angebote im Miseler­land fördern – sofern sie neuartig und innovativ für unsere Region sind und sofern sie die örtliche Bevölkerung, kleine Vereine...
Read More

„Kultur fir jiddereen“: 2. Aufruf für Mini-Projekte im Miselerland gestartet

Reichen Sie Ihre Idee für ein kleines Kulturprojekt im Miselerland ein: Wir können Sie finanziell unterstützen! Was möchten wir unterstützen und fördern? Die Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland möchte kulturelle Aktivitäten und kulturelle Angebote im Miseler­land fördern – sofern sie neuartig und innovativ für unsere Region sind und sofern sie die örtliche Bevölkerung, kleine Vereine...
Read More

„Kultur fir jiddereen“: 1. Aufruf für Mini-Projekte im Miselerland läuft bis 15. März

Reichen Sie Ihre Idee für ein kleines Kulturprojekt im Miselerland ein: Wir können Sie finanziell unterstützen!   Was möchten wir unterstützen und fördern? Die Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland möchte kulturelle Aktivitäten und kulturelle Angebote im Miseler­land fördern – sofern sie neuartig und innovativ für unsere Region sind und sofern sie die örtliche Bevölkerung, kleine...
Read More
X